O dogdancingu

Objednávka výkonnostných zošitov

01.01.2015 14:46
Vyplňte objednávku TU   Výkonnostný/licenčný zošit sa objednáva z európskeho klubu a stojí 15 eur. Na kždú divíziu je potrebný zvlášť zošit. 

Pravidlá v Európe 2015

30.01.2014 19:45
Oficiálny súťažný poriadok (DDI - Dogdance International) Každý pes s preukazom pôvodu alebo bez neho sa môže zúčastniť súťaže dogdancingu Neskladajú sa žiadne skúšky a žiadna skúška nie je potrebná na účasť v súťaži   Na organizáciu súťaže ani účasti na nej nie je potrebné...

FAQ

18.12.2013 18:51
FAQ   Môžem tancovať s akýmkoľvek psom a začať aj v dospelosti?   Áno, dogdancing je vhodný pre všetky plemená psov aj krížencov. Každý psík je schopný učiť sa, v akomkoľvek veku. Psy, tak ako ľudia, sa učia celý život.   Ako mám začať...

Čo je dogdancing

18.12.2013 18:50
Dogdancing, alebo aj tanec so psom, je muzikálne prevedenie choreografie zostavenej z rôznych po sebe nasledujúcich cvikov.  Hlavnú úlohu v ňom hrá pozitívna motivácia a tímová práca človeka so psom. Vhodný je pre všetky plemená a krížencov, a ako jeden z mála športov...

O dogdancingu

Objednávka výkonnostných zošitov

01.01.2015 14:46
Vyplňte objednávku TU   Výkonnostný/licenčný zošit sa objednáva z európskeho klubu a stojí 15 eur. Na kždú divíziu je potrebný zvlášť zošit. 

Pravidlá v Európe 2015

30.01.2014 19:45
Oficiálny súťažný poriadok (DDI - Dogdance International) Každý pes s preukazom pôvodu alebo bez neho sa môže zúčastniť súťaže dogdancingu Neskladajú sa žiadne skúšky a žiadna skúška nie je potrebná na účasť v súťaži   Na organizáciu súťaže ani účasti na nej nie je potrebné...

FAQ

18.12.2013 18:51
FAQ   Môžem tancovať s akýmkoľvek psom a začať aj v dospelosti?   Áno, dogdancing je vhodný pre všetky plemená psov aj krížencov. Každý psík je schopný učiť sa, v akomkoľvek veku. Psy, tak ako ľudia, sa učia celý život.   Ako mám začať...

Čo je dogdancing

18.12.2013 18:50
Dogdancing, alebo aj tanec so psom, je muzikálne prevedenie choreografie zostavenej z rôznych po sebe nasledujúcich cvikov.  Hlavnú úlohu v ňom hrá pozitívna motivácia a tímová práca človeka so psom. Vhodný je pre všetky plemená a krížencov, a ako jeden z mála športov...