Voľba nových členov výboru klubu

29.10.2014 10:41

Ak máte záujem o pozíciu vo výbore klubu, posielajte svoju prihlášku do 8. 12. 2014 do 19:30 (!!!) na mail sasa.vavrova(at)gmail.com

Prihláška by mala obsahovať vaše meno a krátky opis toho, prečo sa chcete stať členom výboru.