Videosúťaž „DogDancing in the City“

15.10.2010 13:20

DogDancing Club Slovakia

a HUSSE

vyhlasujú

 

Videosúťaž „DogDancing in the City“

 

 

Priebeh: 15.10.2011 – 15.1.2012

 

Podmienky videosúťaže:

 

Účastník súťaže musí natočiť videoklip tanečných trikov v doprovode hudby v mestskom prostredí. Môže pritom využiť viacero miest, budovy, schody, zábradlia... Povolený je zostrih videa, výber prvkov nie je obmedzený, využitie rekvizít tiež nie, ale uprednostňuje sa použitie prirodzene mestských rekvizít – stĺpiky, smetné koše, stojany na bicykle a pod. Výsledný videoklip by mal buď vyjadrovať príbeh alebo by mal byť tematicky zameraný, porota bude uprednostňovať videá, ktoré nebudú len zostrihom všetkých psích trikov kdesi na parkovisku, ale tie s nápaditou choreografiou, myšlienkou či kreatívnym využitím mestských zákutí.

 

Hodnotenie: nápaditosť, kreativita, využitie mestského prostredia, výber hudby a jej stvárnenie. Diskvalifikované budú videá, ktoré sa pre veľmi zlú kvalitu nebudú dať pozerať alebo videá, ktoré budú obsahovať nevhodné zaobchádzanie so psom či cviky ohrozujúce zdravie alebo život psa (napríklad chôdza  na múriku pozdĺž frekventovanej cesty)

Porota: Saša Vavrová, Sabina Strapcová, Viktória Obetková, Adrián  Csiba

 

Časový limit: max. 3 minúty

 

Prihlasovanie do súťaže: upload videa na portál youtube, názov videa musí obsahovať názov súťaže, čiže „DogDancing in the City“ a meno súťažiaceho tímu. V popisku môžu byť uvedené doplnkové informácie, miesto natáčania, zaujímavosti... Link na video musí byť odoslaný na mail video@dogdancing.sk najneskôr do 15.1.2012.

 

Víťaz bude ocenený vecnými cenami.