Členská schôdza - 15.12.2014!!!

23.10.2014 10:44

Online Skype konferencia sa uskutoční 15.12.2014 v pondelok.

 

Body na prerokovanie:

1. Nový výbor klubu

2. Preteky v roku 2015

3. Kvalifikačné kritériá na rok 2015

4. Členstvo v roku 2015

5. Činnosť klubu v roku 2015, nové funkcie, rozdelenie úloh

 

Ďalšie body k rokovaniu posielajte na mail sasa.vavrova(at)gmail.com do 14.12. (nedeľa).